Thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 453/VP-KT
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Nghị định số 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày có hiệu lực 13/01/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Tài chính
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Đặng Vũ Bằng
Download 453-VP-KT.signed.pdf

Văn bản mới