Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 1393/SGDĐT-KHTC
Trích yếu nội dung V/v đăng tải nội dung Dự thảo tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày có hiệu lực 20/05/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Sở Giao dục và Đào tạo
Người ký duyệt Huỳnh Văn Hóa
Download 1393-SGDDT-KHTC.signed.pdf

Văn bản mới