Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 63/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết Phê chuẩn kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày có hiệu lực 18/05/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 63-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới