Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 98/QĐ-BCĐ
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban Tổ chức, các Tiểu ban thực hiện các hoạt động "Tết Quân - Dân"năm 2023.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày có hiệu lực 16/05/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành BCĐ các hoạt động "Tết Quân - Dân" giai đoạn 2021-2025
Người ký duyệt Nguyễn Lưu Trung
Download 98-QD-BCD.signed.pdf

Văn bản mới