Thứ năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 1235/LĐTBXH-BTXHTEBĐGTNXH
Trích yếu nội dung Về việc đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh dự thảo Nghị quyết HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 25/05/2022
Ngày có hiệu lực 25/05/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Lao động TBXH
Cơ quan ban hành Sở LĐTBXH
Người ký duyệt Trần Quốc Tuấn
Download 1235 LDTBXH-BTXH_1.signed.pdf

Văn bản mới