Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 898/BC-VP
Trích yếu nội dung Kết quả lấy ý kiến Thành viên UBND tỉnh thông qua dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày có hiệu lực 11/10/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Thái Thị Duy Quyên
Download 898-TB-VP.signed.pdf

Văn bản mới