Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 1823/STNMT-BVMT
Trích yếu nội dung V/v đăng tải dự thảo Quyết định ban hành quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang lên Cổng thông tin điên tử tỉnh.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày có hiệu lực 20/10/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Đoàn Hữu Thắng
Download 1823-STNMT-BVMT.signed.pdf
Kem theo CV 1823.doc

Văn bản mới