Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 65-HD/BTGTU
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày có hiệu lực 05/05/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Thông tin truyền thông
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Phong
Download 65-HD-BTGTU.pdf

Văn bản mới