Thứ sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 2591/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 27/10/2021
Ngày có hiệu lực 27/10/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Lưu Trung
Download 2591-QD-UBND.signed.pdf

Văn bản mới