Thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 206/KH-UBND
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 27/10/2021
Ngày có hiệu lực 27/10/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Lưu Trung
Download 206-KH-UBND.signed.pdf

Văn bản mới