Thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 48/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày có hiệu lực 09/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 48-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới