Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 17/2021/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/12/2021
Ngày có hiệu lực 13/12/2021 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 17-2021-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới