Thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 7/BC-TNC4
Trích yếu nội dung Tiến độ thực hiện và giải trình ý kiến góp ý, thẩm định của các thành viên Tổ nghiên cứu 4 về việc xây dựng các đề án, báo cáo chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chuyên đề văn hóa - xã hội.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày có hiệu lực 12/01/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Lưu Trung
Download 07-BC-TNC4.signed.pdf

Văn bản mới