Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị giao ban Khối khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019

(11:06 | 10/07/2019)

Chiều ngày 09/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Khối khoa giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí: Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì; cùng lãnh đạo các đơn vị, các ngành trong Khối khoa giáo tham dự.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, các ngành trong Khối khoa giáo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo; đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện các chỉ tiêu chung của toàn tỉnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung hoàn thành chương trình, kết thúc năm học 2018-2019; đặc biệt tổ chức kỳ thi nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019 diễn ra “An toàn, nghiêm túc, đúng quy định”. Công tác đào tạo và quản lý giáo dục nghề nghiệp từng bước ổn định và đi vào chiều sâu, nhiều văn bản quan trọng đã được tỉnh ban hành và triển khai thực hiện. Ngành Y tế tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, sắp xếp bộ máy tổ chức và tăng cường đội ngũ cán bộ y tế. Hoạt động khoa học và công nghệ đã tổ chức thông qua thuyết minh đề cương 7 đề tài thực hiện năm 2019; kiểm tra 13 đề tài và nghiệm thu 4 đề tài cấp tỉnh. Các kế hoạch, đề án, chương trình công tác gia đình, trẻ em được triển khai kịp thời. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh, đa dạng với nhiều nội dung phong phú, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

 

Tại hội nghị, các ngành, đơn vị trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, cùng với đó là những đề xuất, kiến nghị của các ngành trong Khối khoa giáo.

 

Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất do các ngành, đơn vị trong Khối khoa giáo đặt ra; đồng thời, yêu cầu các ngành, đơn vị trong Khối khoa giáo chủ động phối hợp, tích cực tham mưu cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thời gian tới. Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết số 39 (khóa XI) về tinh giản biên chế; Nghị quyết số 18-NQ/TW, “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp bộ máy, tổ chức của ngành, đơn vị.

 


        Đồng chí Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Công Khâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, yêu cầu trong thời gian tới các ngành trong Khối khoa giáo tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước… Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, cả nhiệm kỳ (2015-2020) và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tổng kết các chuyên đề về lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, môi trường, gia đình, trẻ em, thể dục thể thao để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025)./.

Theo https://vpubnd.kiengiang.gov.vn