Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ sơ sở

(00:51 | 12/07/2019)

Ngày 12-7-2019, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã ký ban hành Công văn số 893-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc     đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ:


Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở hướng dẫn các chi bộ trực thuộc chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, nhân sự trước khi tiến hành đại hội. 


Về văn kiện: Báo cáo chính trị của chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát với tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022, tạo chuyển biến mới trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Về nhân sự: Lãnh đạo công tác nhân sự phải đúng nguyên tắc, quy định của Đảng; chú trọng chất lượng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự kế thừa và phát triển để bầu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. Riêng nhân sự đối với chi bộ ấp, khu phố giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy có hướng dẫn cụ thể. Quan tâm phát hiện giới thiệu bầu vào cấp ủy chi bộ đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.  


Thời gian đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được tiến hành từ giữa tháng 10-2019 và kết thúc vào cuối tháng 11-2019. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn 01 đến 02 chi bộ làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm. Các chi bộ được chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội từ tháng 9-2019 và hoàn thành trước ngày 15-10-2019. Kinh phí đại hội thực hiện theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.


Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 

Thái Châu