Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2017

(07:38 | 05/07/2017)

Sáng ngày 04/7/2017, ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình nhiệm vụ, công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2017. Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp nhà nước, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh và huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

 

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, qua 06 tháng năm 2017, tổ chức triển khai, thực hiện phát triển kinh tế - xã  hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 06 tháng 2017 ước đạt: 26.057 tỷ đồng, đạt: 47,38% kế hoạch, tăng: 7,52% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng: 2,9%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng: 9,23%; khu vực dịch vụ tăng: 10,94%.
Năm 2017, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 05 năm 2016-2020 và các kế hoạch chuyên đề giai đoạn 2016-2020. Thực hiện thắng lợi kế hoạch năm kinh tế - xã hội năm 2017 là bước khởi đầu quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.
Về chỉ đạo thực hiện sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo các đề án, chương trình, kế hoạch. Đẩy mạnh phát triển mở rộng chương trình xây dựng “cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa theo hướng VietGAP”; phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị và ổn định đầu ra sản phẩm nông nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp và người dân mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.
Về phát triển thương mại, dịch vụ, đầu tư, kinh doanh: Thường xuyên rà soát các vướng mắc về chủ trương, chính sách có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư. Nhờ vậy, thu hút vốn đầu tư 06 tháng tăng: 3,6 lần so với cùng kỳ, phát triển doanh nghiệp mới tăng: 20% so với cùng kỳ và định kỳ hằng quý tổ chức họp xử lý vướng mắc đối với các nhà đầu tư. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ thực hiện và giải ngân đạt khá so với nhiều năm trước. Giá trị khối lượng hoàn thành: 2.012,6 tỷ đồng, đạt: 49,2% kế hoạch (tăng: 9,86% so với cùng kỳ); giá trị giải ngân: 1.930,19 tỷ đồng, đạt: 47,3% kế hoạch.
Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, lao động, việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tăng cường việc đầu tư, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học, nâng lên chất lượng dạy và học. Hỗ trợ tốt các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản địa phương. Thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm hơn. Công tác dạy nghề: 12.079 người, đạt: 48,32% so kế hoạch, tăng: 5.829 người so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm: 17.335 lượt người lao động, đạt: 49,53% kế hoạch, tăng: 967 lượt lao động so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 30 lao động... Các lĩnh vực khác tiếp tục phát triển ổn định.
Ưu điểm: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh tuân thủ nguyên tắc làm việc: Xây dựng và ban hành kịp thời các kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm và chương trình làm việc thường kỳ của cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề trước yêu cầu ngày càng tăng. Duy trì tổ chức phiên họp thường kỳ UBND; tăng cường công tác kiểm tra các sở, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách và giải quyết những vấn đề phát sinh. Công tác tham mưu báo cáo phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành và địa phương về UBND tỉnh có chuyển biến nâng lên...
Hạn chế: Kỷ cương, kỷ luật hành chính từng lúc chưa tuân thủ nghiêm, nhất là trong tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiều vụ việc còn chậm; chất lượng tham mưu một số sở ngành còn hạn chế; dự họp không đúng thành phần vẫn còn nhiều.
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng trưởng chậm và đóng góp cho tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Mặc dù không có thiên tai, nhưng biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường trong khi khả năng dự báo, chủ động phòng ngừa và ứng phó còn hạn chế, làm cho sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững, nhất là đối với sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như gạo, thủy sản... tiếp tục gặp khó khăn do nguồn nguyên liệu chưa đáp ứng được các yêu cầu của nước nhập khẩu, cạnh tranh gay gắt về giá cả của các nước xuất khẩu gạo.
Lĩnh vực văn hoá - xã hội: Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng chưa hiệu quả, còn gây bức xúc trong nhân dân; chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt ở tuyến cơ sở...
Trên cơ sở đánh giá những lĩnh vực được và chưa được trong 06 tháng đầu năm 2017, việc thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 là nhiệm vụ quan trọng. Trong 06 tháng cuối năm 2017, UBND tỉnh tập trung công tác chỉ đạo, điều hành cụ thể như sau: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn đối với sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, tăng trưởng kinh tế cao hơn; phát triển văn hóa xã hội và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại; tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2017. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và giao bộ phận tham mưu hoàn thiện báo cáo; trong thời gian tới lưu ý: Về kinh tế, nông nghiệp vẫn còn khó khăn do tình hình biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, cần tập trung, quan tâm hơn nữa. Ngành Nông nghiêp phải tái cơ cấu lại sản xuất, tăng cường công tác quản lý nhà nước, phải theo quy luật thị trường; tập trung tốt công tác sản xuất lúa Hè - Thu và Thu - Đông, bố trí thời vụ cho phù hợp để tăng sản lượng lúa đã đề ra. Phải dự báo được tình hình khí hậu, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên lúa và giống lúa. Vận hành tốt hệ thống thủy lợi nội đồng. Liên kết chặt chẽ trong việc tiêu thụ lúa, gạo; về thủy sản: Tập trung bảo quản sau đánh bắt để tăng giá trị thị trường; về nuôi trồng: Kiểm soát chặt về chất lượng giống tôm. Tăng cường mở rộng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật nuôi cho người dân; Ngân hàng Nông nghiệp phối hợp với Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác hỗ trợ vốn (nếu có) và quan trắc môi trường; các lĩnh vực khác tiếp tục phát triển; tăng cường vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo cơ quan, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của từng đơn vị; tiếp tục thực hiện Chính phủ điện tử; tăng cường công tác cải cách hành chính, phải công khai, minh bạch và làm tốt công tác truyền thông./.

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)