Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

(14:53 | 06/12/2019)

Ngày 05-12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thành viên UBND tỉnh tiếp tục họp để cho ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019).

Quang cảnh cuộc họp.

 

Thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến đối với 02 tờ trình do Sở Tài chính tham mưu về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Bên cạnh đó, Thành viên UBND tỉnh tiếp tục cho ý kiến Tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu.

 

Tại Kỳ họp 16 HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định giao biên chế công chức hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2020.

 

Đối với báo cáo kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Thành viên UBND tỉnh thống nhất số liệu do Cục Thống kê và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến tăng 7,3% so với năm 2018. 17/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, sản xuất công nghiệp phát triển ổn định; du lịch tiếp tục tăng trưởng cao, xuất khẩu, thu ngân sách tăng so với cùng kỳ;  lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được một số kết quả quan trọng, nhất là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, nhất là việc chăm lo đời sống cho người có công và các đối tượng chính sách; lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác dân tộc, tôn giáo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm sâu cả 03 tiêu chí; công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên, chỉ số sẵn sàng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh tăng 8 bậc so với năm 2018.

 

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến 27/12/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy.

Bùi Kiên