Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác tham mưu tổng hợp.

(07:58 | 26/02/2020)

Đó là ý kiến chỉ đạo của chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2019 và kế hoạch năm 2020, ngày 25-2.

Năm 2019, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của tỉnh, sở KH-ĐT đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai kịp thời các quy hoạch, kế hoạch như: Lập nhiệm vụ quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; quy hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025; quy hoạch kinh tế xã hội năm 2020 của tỉnh và các huyện, thành phố. Thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2019, đạt 87,12%, vượt kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao 2,95%.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng (đứng) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với sở Kế hoach và Đầu tư, ngày 25-2.

 

Phát huy hiệu quả việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, thời gian giải quyết các quy trình, thủ tục doanh nghiệp. Năm 2019, đã tiếp nhận 7.051 hồ sơ, xử lý và trả kết quả đúng hạn 99,1%, cắt giảm được 54 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành.         

         

Phát biểu tại buổi làm việc, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở KH-ĐT trong thời gian qua, là sở đi đầu trong công tác cải cánh thủ tục hành chính, có nhiều nỗ lực trong tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy giải ngân xây dựng cơ bản trong năm 2019. Thực hiện tốt công tác tham mưu báo cáo chuyên đề về kinh tế chuẩn bị cho văn kiện của Đại hội Đảng, liên quan đến những nội dung mang tầm chiến lược của tỉnh trong thời gian tới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cho rằng: Vai trò của Sở KH-ĐT rất là quan trọng, là cơ quan tham mưu ở tầm chiến lược cấp tỉnh, giúp cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đề ra chủ trương, chính sách lớn để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần xác định đúng vai trò của mình, chủ động, năng động, sáng tạo hơn nữa trong công tác tham mưu tổng hợp.

 

Đặc biệt, về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đây là vấn đề lớn mà Sở KH-ĐT phải tham mưu thực hiện, đảm bảo cơ cấu vốn và chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư, cho từng ngành, từng lĩnh vực chuyển dịch đúng với cơ cấu kinh tế đã định hướng.

         

Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, đưa công nghệ thông tin vào tất cả công việc để thực hiện tốt hơn vai trò của ngành.

         

Sớm xây dựng và hoàn thành các thể chế và cơ chế chính sách để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

         

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy trình lựa chọn nhà đầu tư. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung phân cấp uỷ quyền, tuy nhiên cơ quan được phân cấp, uỷ quyền phải đủ năng lực thực hiện./.

Mai Hương