Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương cần tập trung cho phát triển là kinh tế biển, du lịch và kinh tế đô thị.

(14:45 | 26/02/2020)

Ngoài công nghiệp vật liệu xây dựng, huyện Kiên Lương cần phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông, thủy sản. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Lương vào chiều ngày 25-2.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Kiên Lương, ngày 25-2.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh yêu cầu huyện Kiên Lương cần tập trung quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phòng, chống các loại dịch bệnh phát sinh trên gia súc, gia cầm như cúm H5N1, H5N6…

 

Về phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng nhận định tiềm năng, lợi thế của huyện Kiên Lương còn rất lớn, đặc biệt huyện cần tập trung cho phát triển là kinh tế biển, du lịch và kinh tế đô thị. Bên cạnh đó tiếp tục phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, nâng cao công suất, mở rộng dây chuyền sản xuất, không mở rộng khai thác thêm các mỏ đá.

 

Ngoài công nghiệp vật liệu xây dựng, huyện Kiên Lương cần phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông, thủy sản. Kiên Lương cũng cần tập trung phát triển đô thị, chuẩn bị đề án thành lập thị xã trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Khắc phục tình trạng giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn quá thấp. Đặc biệt là chuẩn bị tốt danh mục đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025. Tăng cường quản lý đô thị, trật tự xây dựng.

 

Bên cạnh đó, huyện Kiên Lương cũng phải đẩy mạnh hơn nữa thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, nhất là phát triển nuôi trồng thủy sản. Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Phát triển kinh tế tập thể, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã. Tập trung công tác xây dựng nông thôn mới để nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng nông thôn.

 

Sắp xếp lại hệ thống trường lớp học, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và cho vay nặng lãi. Thực hiện nghiêm Nghị quyết 18, 19 của Trung ương, tập trung cải cách hành chính… Dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cũng đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết nhiều kiến nghị của huyện Kiên Lương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho huyện phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

 

Năm 2019, huyện Kiên Lương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp và xây dựng tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.447 tỷ đồng (đạt 108,17% so với kế hoạch), thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, doanh số đạt 9.348 tỷ đồng (đạt 115,80% so với kế hoạch). Lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện tốt, hệ thống trường, lớp tiếp tục được đầu tư, trang thiết bị được tăng cường, năm học 2018-2019 duy trì 24/25 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp và an toàn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện, trong năm toàn huyện đã xây dựng và sửa chữa 58 căn nhà tình nghĩa; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, toàn huyện có 403 hộ nghèo; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, trong năm đã mở 13 lớp đào tạo nghề (đạt 117,33% so với kế hoạch), giới thiệu 2.030 lao động (đạt 101,5% so với kế hoạch). Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, phụ vụ khá tốt các ngày lễ, tết; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nâng lên, toàn huyện có 18.113 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Mai Hương