Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp Đoàn Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

(14:06 | 21/08/2017)

Chiều ngày 18/8/2017, Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam có buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Long Hải - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm Trưởng Đoàn. Phía UBND tỉnh, ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì cuộc họp. Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan cùng tham dự.

Toàn cảnh cuộc họp.

 

Theo Báo cáo số 138/BC-UBND, ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh: Toàn tỉnh có: 1,7 triệu người, trong đó có: 312.308 thanh niên (từ 16 - 30 tuổi), thanh niên có mặt trên địa bàn: 302.691. Tổng số đoàn viên hiện nay là: 71.492, trong đó nữ: 34.959 đoàn viên, chiếm: 48,9%. Có: 42 công chức làm đầu mối theo dõi công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ngành cấp tỉnh, 15 công chức cấp huyện và: 145 công chức cấp xã.
Công tác chỉ đạo, tổ chức thanh niên: Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg, ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011 -2020, UBND tỉnh ban hành các văn bản: Chương trình số 241/CTr-UBND, ngày 31/05/2012 về phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 31/05/2012 về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Công văn số 871/UBND-VHXH, ngày 20/8/2013 chỉ đạo, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện tại địa phương, đơn vị. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh vào các đề án của cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai đến toàn thể công chức, viên chức nhằm nâng cao ý thức thực hiện công tác quản lý nhà nước.
Theo Báo cáo: Kết quả thực hiện Quyết định số 2474, về xây dựng và sử dụng nhân lực trẻ có chất lượng cao: Tỉnh đã mở: 457 lớp và đưa: 39.097 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 25 người, thạc sĩ: 435 người, chuyên khoa II: 08 người, chuyên khoa I: 138 người, đại học: 2.267 người, cao đẳng: 191 người, trung cấp: 677 người; về lý luận chính trị: Cao cấp: 562 người, trung cấp: 2.801 người; quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn khác: 30.174 người,… Trong đó, có khoảng: 40% là công chức trẻ, không quá 30 tuổi. Ngoài ra, trong năm 2014, tỉnh đã tổ chức thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, giai đoạn 2013-2020. Kết quả đã tuyển chọn được: 06 đội viên có trình độ đại học về 06 xã khó khăn thuộc 02 huyện An Minh và An Biên; công tác đào tạo nghề: Đến nay mạng lưới dạy nghề toàn tỉnh có: 27 cơ sở, trong đó có: 04 trường cao đẳng, 06 trường trung cấp, 04 trung tâm dạy nghề. Ngoài ra, có: 13 cơ sở khác tham gia dạy nghề của tỉnh. Tổ chức đào tạo nghề cho: 184.386 người, trong đó: Cao đẳng nghề: 2.038 người; trung cấp nghề: 4.545 người; sơ cấp nghề: 34.920 người; dạy nghề dưới 03 tháng: 142.883 người, thanh niên tham gia học nghề đạt: 56.270 người; về lao động, việc làm phát triển thị trường lao động: Kết quả giải quyết việc làm cho: 182.147 lượt lao động, giai đoạn 2012 đến tháng 5 năm 2017. Trong tỉnh: 84.664 lượt lao động, ngoài tỉnh: 97.153 lượt lao động, xuất khẩu: 330 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp từ: 2,38% năm 2012 xuống còn: 2,23%, thanh niên được giải quyết việc làm đạt: 80%; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, chính sách về tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động. Qua đó, các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động…
Ưu điểm: Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với công tác thanh niên. Nhiều địa phương đã lồng ghép các mục tiêu phát triển thanh niên vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống, cách mạng cho thanh niên, nâng cao vai trò của thanh niên phát triển nhiều mặt, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số, thanh niên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo…
Khó khăn: Một số bộ phận cán bộ, công chức chưa nhận thức rõ vai trò của thanh niên, chưa xem việc chăm lo, bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, còn xem việc xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên là nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh phát biểu đề xuất với Đoàn công tác.

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Huỳnh nêu một số khó khăn của tỉnh về công tác thanh niên: Tỉnh Kiên Giang nằm phía cực Nam của Tổ quốc và xa các trung tâm phát triển của cả nước, thành phố lớn, địa hình chằng chịt, ảnh hưởng chiến tranh và đồng bào dân tộc đông,… cho nên rất khó khăn trong công tác quản lý; tuy nhiên, tỉnh cũng nổ lực, phấn đấu khắc phục, đặc biệt là nhờ vào sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương thời gian qua kinh tế - xã hội có bước phát triển tuy còn khó khăn nhưng khá tốt; công tác chăm lo, giáo dục còn hạn chế, nhỏ lẻ khó lồng ghép giữa các ngành. Mô hình, định hướng đưa vào cuộc sống chưa hiệu quả, dẫn đến công tác thanh niên phát triển chưa cao, xa rời lý tưởng, dễ bị lôi kéo vào mặt trái của xã hội, đạo đức xuống cấp, vi phạm pháp luật ở những lứa tuổi ngày càng trẻ hóa…
Ngoài ra, Phó Chủ tịch đề xuất với Đoàn: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, hiện tại giao Sở Nội vụ quản lý nhưng Sở còn lúng túng, chưa nắm rõ. Cho nên cần có hướng dẫn phương pháp quản lý thanh niên rõ hơn từ cấp tỉnh đến huyện, xã, quản lý thanh niên gồm những gì? Các khuôn khổ pháp luật (Luật Thanh niên, quyết định của Chính phủ) về triển khai mô hình hướng nghiệp trong thời gian qua hiệu quả chưa cao; Đoàn tham mưu cho Chính phủ nên có chương trình quản lý, đào tạo trong lứa tuổi thanh niên phải thống nhất từ Trung ương đến địa phương về mọi lĩnh vưc (kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, nhân cách con người,…); xây dựng mô hình nhà nước hoạt động thanh niên cụ thể, thiết thực (nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, sân bóng,…); nguồn lực đầu tư, tập trung cho các chương trình đào tạo để giải quyết việc làm, có chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực đầu ngành…
Ông Nguyễn Long Hải, kết luận tại cuộc họp: Đoàn hoan nghênh công tác chuẩn bị nội dung của các sở, ngành sát với yêu cầu của Đoàn; nhìn chung việc thực hiện chế độ, chính sách của Chính phủ đã được tỉnh Kiên Giang cụ thể hóa, triển khai với tiến độ sớm; mô hình của các cấp học rõ ràng… Một số chỉ tiêu ở nông thôn, đảo còn khó khăn, cần đặt ra nhiệm vụ chăm lo thanh niên quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới; Đoàn tiếp nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của tỉnh Kiên Giang, tham mưu và báo cáo về các cơ quan có liên quan và Chính phủ để xây dựng đề án hoàn thiện xã hội hóa.../.
 

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)