Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận tiếp tục xác định thế mạnh là nông nghiệp để tập trung lãnh đạo

(19:20 | 28/04/2020)

Chiều 27-4, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận để nghe báo cáo tình hình chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, dù điều kiện khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Vĩnh Thuận nỗ lực thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu huyện bám sát nghị quyết nhiệm kỳ qua để đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân chưa được, từ đó đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó huyện tiếp tục xác định thế mạnh là nông nghiệp để tập trung lãnh đạo; đồng thời xác định tốt khâu đột phá, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cơ bản thống nhất với đề án nhân sự nhưng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận phải tuân thủ quy định, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo các cơ cấu cán bộ trẻ, nữ và đồng bào dân tộc...

 


Tại buổi làm việc, các đại biểu đóng góp và đề nghị trong văn kiện Đại hội lần thứ XII Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận cần xác định rõ khâu đột phá, nhất là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông, công tác quy hoạch, công tác xây dựng Đảng, nghiên cứu xây dựng huyện nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao.


Theo đồng chí Lê Trung Hồ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện có nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện nỗ lực thực hiện đạt, vượt 24/27 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết. Kinh tế tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu bình quân hàng năm tăng 10,3% (nghị quyết 10,2%/năm); huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người 57,615 triệu đồng/năm (tăng 3,950 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ). Quốc phòng, an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội giữ ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, nâng lên chất lượng hoạt động. Huyện thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ máy chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hiệu quả hoạt động nâng lên.


Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2015-2020, cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch chưa nhiều, ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất; sản lượng lúa, thu ngân sách không đạt nghị quyết; kêu gọi đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm gặp nhiều khó khăn; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Những hạn chế, yếu kém ở lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường chậm khắc phục. Tình hình an ninh nông thôn từng lúc còn diễn biến phức tạp…


Về công tác nhân sự, theo đồng chí Lê Trung Hồ, dự kiến số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 là 40 đồng chí, giới thiệu 45 đồng chí để lấy ý kiến (tái cử 31 đồng chí, ứng cử mới 14 đồng chí), số dư 12,5% (quy định cấp ủy chuẩn bị số dư từ 10 - 15%). Dự kiến số lượng Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 11 đồng chí, giới thiệu 13 đồng chí để lấy ý kiến (tái cử 9 đồng chí, ứng cử mới 4 đồng chí), số dư 18,18%.
Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7-2020. 
 

Quốc Trinh