Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị chuyên đề về “Thực trạng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”

(07:43 | 12/05/2020)

Sáng ngày 11-5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về chuyên đề “Thực trạng ban hành quyết định hành chính (QĐHC), thực hiện hành vi hành chính (HVHC) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2019”. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chuyên đề “Thực trạng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”, ngày 11-5.

 

Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, từ năm 2017-2019, tổng số QĐHC thuộc thẩm quyền UBND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ban hành là 97.817 quyết định; trong đó quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 15.100 quyết định, chiếm 15%. Tổng số QĐHC thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành là 9.284 quyết định trên các lĩnh vực, trong đó quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 480 quyết định, chiếm tỷ lệ 5%. 


Các QĐHC được triển khai, thực hiện thống nhất trong việc truyền tải thông tin, chỉ đạo, điều hành, quản lý hành chính nhà nước, đồng thời giải quyết kịp thời những yêu cầu khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Chất lượng QĐHC phần lớn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hạn chế được tình trạng khiếu kiện hành chính kéo dài, khiếu kiện đông người..., nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hành vi hành chính thực hiện nhiệm vụ, công vụ thực hiện theo quy định của pháp luật. 


Công tác giải quyết khiếu nại luôn được Chủ tịch UBND các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu, nên đặc biệt quan tâm chỉ đạo và giải quyết kịp thời, cơ bản đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; nội dung giải quyết hầu hết các vụ việc đều đảm bảo hài hòa được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Quá trình giải quyết, người đứng đầu luôn trực tiếp đối thoại, giải thích chính sách pháp luật có liên quan bước đầu tạo được sự đồng thuận của người dân, nhất là trong lĩnh vực giải tỏa, bồi thường, góp phần hạn chế tình trạng công dân gửi đơn khiếu kiện vượt cấp. Hiệu quả, chất lượng giải quyết dần được nâng lên, được thể hiện rõ nét thông qua số liệu giải quyết trên địa bàn toàn tỉnh (tỷ lệ hủy, sửa đổi chiếm 11,11% trên tổng số đơn giải quyết khiếu nại lần hai).


Tuy nhiên, công tác xây dựng, ban hành QĐHC chưa đáp ứng được yêu cầu; vẫn còn nhiều trường hợp QĐHC ban hành vi phạm, sai sót về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và nội dung… Quyết định hành chính hai cấp bị khiếu nại là 1.312 đơn (bao gồm khiếu nại và tranh chấp đất đai), những vi phạm, thiếu sót ban hành QĐHC dẫn đến Toà án tuyên huỷ QĐHC, HVHC là các trường hợp vi phạm về thẩm quyền ban hành (về mặt hình thức và nội dung); vi phạm về trình tự, thủ tục ban hành, vi phạm về nội dung. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, địa phương có QĐHC, HVHC bị khiếu kiện nhiều nhất là huyện Phú Quốc. 


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cho rằng, qua hội nghị lần này cho thấy việc ban hành QĐHC và thực hiện HVHC trong thời gian qua vẫn còn xảy ra nhiều sai sót, giúp cán bộ công chức, cũng như các cơ quan hành chính các cấp nhận diện được những lỗi trong quá trình thi hành công vụ. Qua đó xác định được các nguyên nhân dẫn đến sai sót, nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục, đặc biệt là ở lĩnh vực đất đai. 


Để nâng cao chất lượng ban hành QĐHC và thực hiện HVHC trong thời gian tới, ngoài các giải pháp, kiến nghị được nêu ra tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đề nghị Viện Kiểm sát tỉnh sớm tổng hợp lại các ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành và các địa phương về các Luật và văn bản dưới luật đang chồng chéo, khó thực hiện để kiến nghị đến cơ quan trung ương xem xét. Kiến nghị đến các cấp ủy đảng, đưa nội dung ban hành QĐHC và thực hiện HVHC vào nội dung của lĩnh vực nội chính để có những chỉ đạo, đề xuất các cơ quan xử lý một cách thống nhất. Đồng thời, kiến nghị đến Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện HVHC và ban hành QĐHC cũng như thi hành bản án hành chính, giúp cho UBND các cấp và các sở, ngành thấy được sai sót và khắc phục, sửa chữa.
 

 

 

 

Mai Hương