Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

(12:14 | 27/10/2017)

Tỉnh ủy Kiên Giang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về vấn đề này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em nhấn mạnh: “Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện đúng, đầy đủ những chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, người dân tham gia, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ người có công, đồng thời phát huy tối đa khả năng của người có công và gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với người có công với cách mạng.”

Theo đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng để chung sức, chung lòng chăm lo, đáp đền. Thực hiện kịp thời, đúng và đầy đủ, chu đáo chế độ ưu đãi đối với người có công. Đẩy mạnh xã hội hóa việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ những người có công hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, tích cực ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Kiên Giang phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng trong tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Cùng với đó, tỉnh rà soát giải quyết dứt điểm các trường hợp đề nghị xác nhận người có công trong chiến tranh còn tồn đọng đúng đối tượng và không để sót lọt. Tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh còn thất lạc trên địa bàn tỉnh và các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Đầu tư tu bổ, sửa chữa, nâng cấp công trình nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi công, đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cơ sở điều dưỡng cho người có công với cách mạng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay toàn tỉnh có hơn 112.000 người có công với cách mạng đã được công nhận, hưởng chế độ. Những năm qua, Kiên Giang thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia trong cuộc chiến tranh giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng của bọn Ponpốt và đã tìm kiếm quy tập 1.940 hài cốt đưa về nước an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tỉnh hoàn thành công tác điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ với hơn 10.600 liệt sĩ, 19.924 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công. Hằng năm, tỉnh tổ chức đưa người có công tiêu biểu ra Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác và đi thăm quan một số tỉnh phía Bắc; thăm viếng, tặng quà gia đình chính sách vào dịp lễ, tết; chăm sóc, phụng dưỡng 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đến cuối đời; duy trì 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ.

Tỉnh đầu tư gần 40 tỷ đồng xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng Trung tâm Điều dưỡng người có công Kiên Giang tại Khu du lịch Mũi Nai, thị xã Hà Tiên với đầy đủ tiện ích phục vụ nghỉ dưỡng cho người có công. Khảo sát, lập đề án xây dựng nhà ở người có công, với 11.425 hộ gia đình đối tượng chính sách cần hỗ trợ. Đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện cải thiện nhà ở cho hơn 6.200 gia đình người có công, tổng kinh phí khoảng 260 tỷ đồng, đạt 54% đề án; hiện có 97,8% hộ gia đình chính sách người có công mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn nơi cư trú./.

 

Lê Huy Hải (TN-http://vanphong.kiengiang.gov.vn)