Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 77/2017/NĐ-CP và Chỉ thị số 2173/CT-UBND

(15:59 | 27/10/2017)

Sáng ngày 27/10, ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 77/2017/NĐ-CP, ngày 03/7/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng và Chỉ thị số 2173/CT-UBND, ngày 18/10/1017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 77/2017/NĐ-CP. Đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố có liên quan cùng tham dự.

Nghị định số 77/2017/NĐ-CP gồm có: 05 Chương và 40 Điều, điểm nổi bật của Nghị định này được thể hiện tại Chương III. Hoạt động của người, phương tiện tại cửa khẩu cảng, từ Điều 26 đến Điều 33 và Chương IV. Trách nhiệm trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng, từ Điều 34 đến Điều 38. Trong Chương III và Chương IV, đã quy định cụ thể, rõ ràng, trách nhiệm của những người trên tàu kể cả người Việt Nam cũng như người nước ngoài; trách nhiệm của từng cơ quan quản lý, giám sát…

Tại Chỉ thị số 2173, UBND tỉnh giao các sở, ngành, huyện, thị xã có liên quan và là nơi có cửa khẩu cảng thực hiện nghiêm túc và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; rà soát các văn bản công bố mở cảng biển, bến cảng, cầu cảng, cảng thủy nội địa cho tàu, thuyền Việt Nam và tàu, thuyền nước ngoài đến, rời để bóc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và cảng cá thuộc vùng nước cửa khẩu cảng./.

Thiên Đăng (TN-http://vanphong.kiengiang.gov.vn)