Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Ngày 26/7/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đạ

(07:18 | 28/07/2018)

Ngày 26/7/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, khá toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy định về công tác cán bộ (CTCB), thực hiện kịp thời CTCB thường xuyên; triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018; thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ theo phân cấp. Việc củng cố, kiện toàn, nâng lên chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ tập trung thẩm tra, xác minh, tham mưu kết luận phục vụ tốt CTCB và kết nạp đảng viên được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy quan tâm chỉ đạo...

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời cũng chỉ ra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, chất lượng có mặt chưa cao; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ chưa tạo chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tuy đạt được một số kết quả, song còn nhiều việc phải thực hiện trong thời gian tới…

 

Về chương trình trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo khắc phục hạn chế trong thời gian qua và thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đặc biệt lưu ý Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện tốt CTCB, trong đó trọng tâm có một số việc như sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện đúng quy trình,quy định, tiêu chuẩn...

 

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu, tặng Bằng khen cho đơn vị hạng nhì trong phong trào thi đua năm 2017; tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2016 đến năm 2017./.

Quốc Tuấn