Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đảm bảo chất lượng, số lượng

(08:42 | 11/09/2018)

Chiều ngày 10-9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh để bàn về công tác cán bộ nữ; đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì (anh)

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 31-8-2018, toàn tỉnh có 17.714 cán bộ, công chức, viên chức nữ, chiếm 46,03% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Hiện Ban Chấp hành Đảng bộ (BCHĐB) tỉnh có 51 đồng chí, tính đến tháng 9-2020, có 22 đồng chí đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, nam 18 đồng chí, nữ 4 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 16 đồng chí, đến tháng 9-2020, có 9 đồng chí đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 8 đồng chí nam, 1 đồng chí nữ.
 


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (cơ cấu cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt tỷ lệ không dưới 20%), căn cứ thực trạng cán bộ nữ, nhất là số lượng cán bộ nữ tái cử BCHĐB tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giới thiệu nguồn cán bộ nữ để cơ cấu tham gia ứng cử BCHĐB tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đạt yêu cầu. Dự kiến, nếu giữ số lượng ủy viên BCHĐB tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có 56 ủy viên, phải cơ cấu ít nhất 12 cán bộ nữ để đạt tỷ lệ 20%. Như vậy, cần giới thiệu thêm ít nhất 8 cán bộ nữ cùng với 4 cán bộ nữ tái cử để có ít nhất 12 cán bộ nữ cơ cấu tham gia BCHĐB tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 


Nhằm phát hiện nguồn cán bộ nữ để xem xét đề nghị bổ sung quy hoạch BCHĐB tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, lựa chọn, giới thiệu nguồn cán bộ nữ là đảng viên, có trình độ chuyên môn từ đại học và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, đang giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương trở lên ở sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và trưởng phòng, ban và tương đương trở lên ở cấp huyện; có phẩm chất, năng lực, uy tín, có lịch sử chính trị rõ ràng. Qua rà soát, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã giới thiệu 42 cán bộ nữ.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Tuyết Em yêu cầu cấp ủy hết sức quan tâm rà soát, phân công, đào tạo đội ngũ cán bộ nữ để cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt tỷ lệ nữ chiếm 20%; đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đảm bảo về số lượng, chất lượng, không vì chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, dân tộc.
 

Thu Oanh