Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Giồng Riềng phát triển nông nghiệp theo hướng nâng lên chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa

(08:24 | 14/12/2018)

Hôm qua, 12-12, Huyện ủy Giồng Riềng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) tổng kết năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, đến dự.

Năm 2018, Đảng bộ huyện Giồng Riềng tập trung lãnh đạo, điều hành bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ và đạt kết quả khá toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Huyện tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh, nâng lên chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII). Trong năm, huyện kết nạp mới 333 đảng viên (đạt 101% chỉ tiêu nghị quyết), nâng tổng số toàn huyện hiện có lên 5.784 đảng viên; thực hiện 3 cuộc kiểm tra đối với 7 tổ chức, 6 cá nhân; 3 cuộc giám sát đối với 6 tổ chức và 6 cá nhân; xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng, 34 đảng viên. Tổng giá trị sản xuất trên 10.100 tỷ đồng (đạt 101,44% kế hoạch), tăng 6,66% so năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng/năm, tăng trên 4,8 triệu đồng/người/năm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đề nghị công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Ngọc Hòa, Ngọc Thuận, Thạnh Hòa và Bàn Tân Định); huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; thị trấn Giồng Riềng đạt 42/51 tiêu chí đô thị loại IV. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 76 tỷ đồng, đạt 124,8% kế hoạch...

 


Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị (thứ ba, từ phải qua) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang trao đổi với lãnh đạo huyện Giồng Riềng về một số nội dung phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: TÚ ANH.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị biểu dương những thành tích Đảng bộ và nhân dân huyện Giồng Riềng đạt được trong những năm qua; đồng thời, đề nghị huyện cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Huyện cần xác định và có giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc đi lên từ kinh tế nông nghiệp. Theo đó, trong quá trình lãnh đạo, chú ý đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp, nông thôn; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cơ cấu lại nông nghiệp; rà soát lại quy hoạch sản xuất để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, nhất là về cây trồng, vật nuôi. Quy hoạch chi tiết từng vùng, tiểu vùng, từng dự án để phát triển nông nghiệp theo hướng nâng lên chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa… Đồng thời, hướng dẫn hỗ trợ nông dân sử dụng đất đai có hiệu quả nhất, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.


Về xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu huyện Giồng Riềng tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất để thay đổi bộ mặt nông thôn, hoàn chỉnh hạ tầng phục vụ tốt hơn sinh hoạt, đời sống của nhân dân. Phấn đấu năm 2019 hoặc đầu năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phải tập trung huy động nhiều nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Cùng việc chăm lo phát triển kinh tế, huyện tiếp tục quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo bằng các biện pháp cụ thể, thiết thực, bảo đảm sự công bằng trong từng bước phát triển; tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị gắn với công tác cải cách hành chính. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…


Năm 2019, Huyện ủy Giồng Riềng đề ra một số chỉ tiêu: Phát triển 300 đảng viên trở lên. Tập trung củng cố, nâng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, thành lập mới từ 5 hợp tác xã trở lên. Phấn đấu có thêm 2 xã (Bàn Thạch, Vĩnh Thạnh) và khuyến khích xã Vĩnh Phú phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới; huyện đạt thêm từ 1 - 2 tiêu chí nông thôn mới. Tư vấn việc làm cho 3.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 56% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 1,5%, tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế từ 88% trở lên…


Cùng ngày, 12-12, Huyện ủy U Minh Thượng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.


Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; kết quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện.


Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, huyện U Minh Thượng đoàn kết, phấn đấu thực hiện đạt 22/25 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục củng cố, kiện toàn, tạo chuyển biến trong nhiều mặt. Đồng thời, chỉ đạo có hiệu quả việc khắc phục sửa chữa hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng duy trì mức khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp điều kiện của huyện, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 6.827 tỷ đồng, tăng 14,47% so năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm, huy động vốn đầu tư toàn xã hội 580 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2018. Các vấn đề văn hóa, xã hội thực hiện có kết quả, nhất là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh củng cố, tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.


Năm 2019-2020, với chủ đề “Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp”, huyện U Minh Thượng phấn đấu một số chỉ tiêu trọng tâm: Tổng giá trị sản xuất đạt 7.679 tỷ đồng, tăng 12,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 450 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 22 tỷ đồng…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Dinh - Bí thư Huyện ủy U Minh Thượng yêu cầu, năm 2019, các ngành, các cấp và địa phương trong toàn huyện tập trung khắc phục hạn chế của năm 2018 gắn cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản và phát triển du lịch sinh thái. Tập trung cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.
 

Tú Anh - Huỳnh Lài