Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

(13:58 | 27/02/2019)

Chiều 25-2, đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019 và khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; dự họp mặt có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh, năm 2018 là năm đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 21/22 chỉ tiêu được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng ở mức khá cao, đạt 100,69% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,51% (xếp thứ 4/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, tăng 1 bậc so năm 2017); đời sống nhân dân ngày càng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.094 đô la Mỹ, vượt 6,3% kế hoạch, tăng 430 đô la Mỹ so đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Phạm Vũ Hồng ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong năm 2018, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 


Theo đồng chí Phạm Vũ Hồng, năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Đồng chí Phạm Vũ Hồng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân, các cấp, các ngành phát huy thành tích đạt được trong năm 2018, khắc phục những tồn tại để cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Nỗ lực xây dựng hình ảnh doanh nhân; nêu cao đạo đức kinh doanh, phát huy quyền làm chủ và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật, có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, cho quê hương, đất nước; có trách nhiệm với người lao động, có văn hóa kinh doanh; chủ động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, trốn lậu thuế, gian lận thương mại, mất vệ sinh, an toàn thực phẩm... Đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh; tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với công nhân, nông dân và các nhà khoa học cũng như liên kết trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, hình thành chuỗi cung ứng,chuỗi giá trị. Tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện điều kiện tiếp cận đất đai, thực hiện đầy đủ cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh với các doanh nghiệp…


Năm 2018, Kiên Giang có 1.650 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng vốn đăng ký 37.308 tỷ đồng, tăng 14% về số lượng doanh nghiệp và 1,2 lần về vốn đăng ký. Theo đó, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân đạt 23 tỷ đồng/doanh nghiệp/năm, tăng 1,9 lần so năm 2017, đứng thứ hai vùng đồng bằng sông Cửu Long về số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký. Tính đến ngày 31-12-2018, toàn tỉnh có 8.076 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, với tổng vốn đăng ký 80.760 tỷ đồng. Trong năm, toàn tỉnh thu hút 28 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 13.000 tỷ đồng. Trong năm, tổng thu ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trên địa bàn 3.962,923 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất, phí và lệ phí, các khoản thu khác...). 


Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 118 tập thể, 29 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
 

Minh Thư