Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh Kiên Giang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nghiêm túc, đạt kết quả tích cực

(10:58 | 26/03/2019)

Sáng 24-3, đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Trung ương làm trưởng đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đi cùng đoàn có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó trưởng đoàn khảo sát. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp đoàn.

 

Báo cáo với đoàn khảo sát, đồng chí Đặng Tuyết Em cho biết, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), kinh tế tỉnh ta tiếp tục phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2016 đạt 7,4%, giai đoạn 2016-2018 đạt 7,13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng trong các ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, kết hợp giữa vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu du lịch - dịch vụ. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 9.950 tỷ đồng, gấp 3 lần so năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 tăng gần 1,6 lần so năm 2011. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá toàn diện, đã hình thành nhiều mô hình sản xuất hàng hóa theo hướng liên kết chuỗi giá trị và các vùng sản xuất tập trung. Sản lượng lúa hàng năm đạt trên 4 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm trên 76% diện tích sản xuất. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản hàng năm trên 815.000 tấn. Nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản. 


Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) X Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đặng Tuyết Em cho biết, qua 3 năm thực hiện, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra thực hiện khá tốt, đạt và vượt nghị quyết. Tỉnh có nhiều cố gắng trong huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư, khai thác, phát huy các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, nhất là nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch, dịch vụ. Thực hiện các khâu đột phá đạt được một số kết quả tích cực, nhất là phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng và phát triển huyện đảo Phú Quốc tạo động lực phát triển của tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách được quan tâm thực hiện tốt hơn. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang trong việc thực hiện Cương lĩnh và NQĐH XII của Đảng, Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh và NQĐH XII của Đảng nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Những kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 3 năm (2016, 2017, 2018), bình quân 7,13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.094 đôla Mỹ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, kinh tế biển, công nghiệp - xây dựng - dịch vụ đều tăng trưởng, có chuyển biến về chất lượng. Đến năm 2018, toàn tỉnh có 51 xã và huyện Tân Hiệp đạt tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,84% năm 2010 xuống còn 4,14% năm 2018. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ tài nguyên, môi trường đều đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được cấp ủy, đảng bộ các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, như: Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên... bước đầu tạo được những chuyển biến tích cực. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra một số hạn chế của Kiên Giang trên các lĩnh vực và đề nghị Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong những năm tới tốt hơn để thực hiện thắng lợi NQĐH XII của Đảng và NQĐH X Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị tốt cho Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.     
 

Tây Hồ