Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng

(14:07 | 03/04/2019)

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

Theo đó, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15-4-2019 đến 15-5-2019 trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 được tổ chức nhằm hướng tới việc tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Qua đó, phổ biến các mô hình sản xuất kinh doanh, chuỗi thực phẩm an toàn, đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm.


Ngoài các hành động thường xuyên bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” còn là điểm nhấn trong năm 2019, tạo nên đợt cao điểm phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.


Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội trong đảm bảo an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
 

Trần Dân