Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Các địa phương khuyến khích hợp tác xã phát triển

(14:38 | 03/04/2019)

Hôm qua, 2-4, đồng chí Mai Anh Nhịn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) tại Kiên Giang.

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 2.153 tổ hợp tác, 400 hợp tác xã, lợi nhuận bình quân hợp tác xã 403 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của thành viên, lao động trong hợp tác xã đạt 50 triệu đồng/năm.


Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương tăng cường khuyến khích, hỗ trợ, củng cố, đổi mới phát triển KTTT. Cụ thể, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã được các địa phương quan tâm; một số hợp tác xã được hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất; 22 hợp tác xã được hỗ trợ làm thủ tục vay vốn với tổng số vốn trên 16 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh hỗ trợ, giải ngân 33,57 tỷ đồng cho các hộ nông dân là thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác vay vốn; doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản ký kết hợp đồng với nông dân qua các hợp tác xã… Đến nay, có 211 hợp tác xã nông nghiệp hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Tỉnh thực hiện kiên cố hóa, nạo vét kênh, mương 2.704km, 609 công trình thủy lợi nội đồng; cải tạo, nâng cấp 1.252 trạm bơm, xây dựng 415 trạm biến áp phục vụ tưới tiêu...


 
Đồng chí Trần Thanh Nam (đứng) – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Kiên Giang...


Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025 đưa KTTT khắc phục những hạn chế hiện nay, có nhiều mô hình mới, hiệu quả trên các lĩnh vực; đến năm 2030, KTTT có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tăng cường tuyên truyền vai trò, vị trí KTTT, các điển hình tiên tiến, mô hình hợp tác xã mới đến đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và người lao động; có chính sách khuyến khích cán bộ trẻ có trình độ, năng lực tham gia quản lý hợp tác xã; tiếp tục hỗ trợ cung cấp tín dụng cho nông dân, hợp tác xã; tiếp tục hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại của kinh tế hợp tác và hợp tác xã, xây dựng thương hiệu sản phẩm cho hợp tác xã; khuyến khích, tạo điều kiện cho các hợp tác xã đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Nam yêu cầu Kiên Giang xác định rõ vai trò của KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, từ đó, có giải pháp thúc đẩy KTTT tỉnh phát triển. UBND tỉnh tham mưu Tỉnh ủy sớm tổng kết Nghị quyết 13-NQ/TW để đánh giá sát thực tế tình hình phát triển KTTT tại địa phương. Chỉ đạo các sở, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ cho các hợp tác xã phát triển; chỉ ra những mô hình hợp tác xã hoạt động đa dạng, hiệu quả. Đánh giá lại các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay. 
 

Thùy Trang