Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang triển khai Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm đến năm 2015

(06:58 | 04/04/2019)

Ngày 21-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về hành động phát triển ngành tôm đến năm 2025 tỉnh Kiên Giang. Theo đó, tỉnh Kiên Giang xác định rõ mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn: 

 

Giai đoạn 2018-2020: Tăng năng suất, sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm thông qua áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; khai thác và nhân rộng mô hình Điểm giao giống thủy sản tập trung vùng U Minh Thượng; thực hiện Dự án Hệ thống trạm quan trắc môi trường nước tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Giai đoạn 2021-2025: Hình thành ngành công nghiệp tôm công nghệ cao và nuôi tôm - lúa và quảng canh cải tiến quy mô lớn, được tổ chức sản xuất hợp lý, có hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

 

 

Một trong những mô hình nuôi tôm tại huyện Hòn Đất

 

Để từng bước phát triển ngành tôm hiệu quả, theo hướng công nghiệp công nghệ cao bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh Kiên Giang đã xác định nhiệm vụ cụ thể đối với từng mô hình nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp; tôm lúa, tôm quảng canh-quảng canh cải tiến; tôm càng xanh. Ngoài ra, kế hoạch cũng nêu rõ giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể là tổ chức lại sản xuất theo hướng khép kín, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường quản lý trên lĩnh vực nuôi trồng; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nuôi; tăng cường năng lực sản xuất, cung ứng giống; tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật; rà soát, bổ sung về cơ chế chính sách: tìm giải pháp về nguồn vốn thực hiện.

 

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, đến năm 2025, ngành tôm Kiên Giang cơ bản sẽ hoàn thành các mục tiêu về ứng dụng quy trình kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng, đạt hiệu quả kinh tế và bảo về môi trường sinh thái. Tạo được những vùng sản xuất ổn định, hợp lý dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn sản xuất để khai thác hiệu quả tiềm năng trên toàn tỉnh. Từng bước tổ chức chuỗi liên kết hợp tác trong quá trình sản xuất từ khâu sản xuất, cung ứng vật tư đầu tư đầu vào đến nuôi thương phẩm và tiêu thụ sản phẩm. Tập trung xây dựng thương hiệu tôm Kiên Giang trên thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Xây dựng chuỗi sản xuất tôm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu./.
 

Chí Bảo