Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(11:18 | 10/06/2019)

Ngày 30-5-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống ma túy - tê, nạn xã hội

 

Theo đó, ngoài mục tiêu chung, kế hoạch xác định các mục tiêu cụ thể sau: Đối với các xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy giảm theo từng năm, phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 5% và giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với giai đoạn 2012 – 2015; các xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy; tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy cho 100% người trong nhóm nguy cơ cao, phấn đấu đến năm 2020 nâng tổng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy lên trên 25%; hằng năm ít nhất 80% người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; phấn đấu hàng năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm phức tạp, đến năm 2020 cơ bản không còn “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh; từng huyện, thành phố phấn đấu mỗi năm xây dựng được mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã phường, thị trấn; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để phát sinh tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy ở những địa bàn mới, triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện.

 

Để thực hiện mục tiêu trên cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đẩy mạnh và phát huy vai trò quản lý của UBND cấp xã về công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy, người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn và lập hồ sơ quản lý; công tác điều trị nghiện, cai nghiện và quản lý sau cai; tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy, quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng ở cơ sở; vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy, tổ chức, kiểm tra và nhổ phá cây nếu phát hiện.

Huyền Linh