Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

(09:55 | 18/06/2019)

Trong hai ngày 16 và 17-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị (thứ ba từ phải qua) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: TÂY HỒ.

 

Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Các đại biểu tiến hành thảo luận góp ý các nội dung trên. Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình; biểu quyết thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

 

Đại hội tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội thống nhất 100% bầu 82 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu đơn vị tỉnh Kiên Giang dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 1 vị đại biểu đương nhiên, 7 vị chính thức và 2 vị dự khuyết.

 

Sáng 17-6, đến dự ngày làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Ngày làm việc thứ hai, đại hội nghe đoàn chủ tịch báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 về việc hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Lê Thị Vệ tái đắc cử chức Chủ tịch; hai đồng chí Phạm Thanh Hùng, Ngô Phương Vũ tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại đại hội lần này; tích cực đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân” và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động đóng góp và sử dụng hiệu quả quỹ “Vì người nghèo” với mục tiêu phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm một cách bền vững. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội hiệu quả. Tăng cường vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, không vượt biên trái phép, không đánh bắt hải sản trong các vùng biển thuộc chủ quyền của các nước láng giềng; tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa bình với nhân dân địa phương nước bạn…

 

Nhấn mạnh những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, vai trò, vị trí của MTTQ tỉnh tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội, mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X nghiêm túc tiếp thu, tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn. Đồng thời, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với tổ chức thực hiện có kết quả chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động... Phối hợp chính quyền các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, về công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương...

 

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tặng đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - đồng thuận - phát triển”.

THU OANH