Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019

(14:13 | 19/06/2019)

Ngày 13-6-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 731/UBND-VHXH gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; cụ thể hóa Kế hoạch số 400-KH/BFD-BCSĐUBND ngày 27/5/2019 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp thực hiện “Năm dân dận chính quyền” 2019 và các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

 

Tiếp tục quán triệt, triển khai các quy định về công tác dân vận và dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

 

Gắn chặt công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” với phương châm “chân tình, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

 

Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong văn hóa công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

K.V