Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2019.

(09:58 | 09/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   849_UBND-KTTHsigned_201907040859001400.pdf