Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục nâng chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

(11:29 | 20/11/2019)

Xác định nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tỉnh luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như khuyến khích các thầy cô giáo nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo. Qua đó, chất lượng đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

Đồng chí Trần Quang Bảo (ảnh) - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT cho biết, thời gian qua, Sở GD-ĐT xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ là công tác trọng tâm của ngành. Toàn ngành đã đào tạo 2.415 giáo viên; trong đó, đào tạo mới 1.064 giáo viên, đào tạo nâng chuẩn 1.175 giáo viên, đào tạo lại 176 giáo viên; bồi dưỡng 100.441 lượt cán bộ, giáo viên.


Nhìn chung, đội ngũ nhà giáo của tỉnh ngày càng lớn mạnh, số lượng đào tạo chính quy ngày càng được tăng cường, bình quân mỗi năm tăng hơn 400 cán bộ, giáo viên các cấp; cơ bản đủ để thực hiện yêu cầu giảng dạy theo quy định của Bộ GD-ĐT. Phần lớn giáo viên tận tụy với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Những năm gần đây từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo các mô hình giáo dục mới, đội ngũ giáo viên càng nâng cao tinh thần tự học, tự trau dồi kiến thức, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, sáng tạo trong dạy học, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 


- Phóng viên: Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong điều kiện hiện nay, ngành GD-ĐT đề ra những giải pháp gì để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên? 


- Đồng chí Trần Quang Bảo: Ngày nay trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự tác động đa chiều mang tính toàn cầu ngày càng gia tăng… Thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT với hàng loạt vấn đề đổi mới. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong điều kiện hiện nay, ngành đề ra một số giải pháp cơ bản, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện có hiệu quả đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cấp về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tập trung bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn và trên chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên cốt cán trong năm 2019 về chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm chuẩn bị cho thay sách giáo khoa lớp 1 bắt đầu năm học 2020-2021 và tập huấn cho giáo viên đại trà đến năm học 2024-2025. Đồng thời, đánh giá, phân loại nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học; hoàn thiện hệ thống chính sách ưu tiên trong xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 


- Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
 

Huỳnh Anh