Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường quản lý lao động khai thác thủy sản

(17:23 | 11/12/2019)

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 7309/VP-KTCN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn về việc tăng cường quản lý lao động khai thác thủy sản theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời gian qua, tại nhiều địa phương đã và đang xuất hiện tình trạng thiếu hụt lao động khai thác thủy sản trên tàu cá dẫn đến việc chủ tàu sử dụng lao động không đủ tiêu chuẩn là thuyền viên tàu cá, không tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, ảnh hưởng đến hoạt động khắc phục “thẻ vàng” IUƯ của Việt Nam.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Lao động – Thương binh và xã hội; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai việc phối hợp thực hiện các yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên tàu cá vào Sổ danh bạ thuyền viên, trong đó lưu ý việc đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn về thuyền viên quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản và trong độ tuổi lao động theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2012 hiện hành.

 

Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, kiên quyết không cho tàu cá sử dụng lao động chưa thành niên (dưới 18 tuổi) làm nghề lặn biển, đánh bắt cá xa bờ xuất bến đi khai thác.

 

Đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo nghề cho ngư dân theo các chính sách hỗ trợ hiện nay của nhà nước. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về lao động để thuyên viên tàu cá được trang bị đầy đủ kiến thức, nhận thức về quyền lợi, chức trách và nhiệm vụ của mình./.

Minh Ngọc