Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017

(10:09 | 13/07/2017)

Sáng ngày 11/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí: Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Ngọc Hưởng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đ/c Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Thắm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cho biết 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục có những chuyển biến tích sự, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận tiếp tục được nâng lên trong hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp chỉ đạo phối, kết hợp các ngành chức năng thực hiện khá tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.
Ban Dân vận các cấp tham mưu khá tốt cho cấp ủy về công tác vận động quần chúng, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; tham mưu sơ, tổng kết, kiểm tra, giám sát, khảo sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, từ đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Quang cảnh hội nghị

 

Mặt trận, đoàn thể và các hội quần chúng thực hiện khá tốt công tác chuyên môn, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác chăm lo sản xuất, đời sống sinh hoạt cho nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh. Tập trung chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên. Từ đầu năm đến nay đã phát triển mới 22.901 hội viên, nâng tổng số đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh là 650.082 hội viên, chiếm 60% so với đối tượng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, giải đáp một số ý kiến của đại biểu đặt ra; đánh giá các mặt đạt được và chưa được 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối năm 2017, hệ thống dân vận tham mưu giúp cấp ủy triển khai quán triệt Thông báo số 1035-TB/TU, ngày 30-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về kết quả kiểm tra công tác dân vận cấp ủy đảng năm 2016. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa về công tác dân vận, xem đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược của Đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên, làm cho công tác dân vận chuyển biến mạnh mẽ toàn bộ trên các lĩnh vực góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, quan tâm chỉ đạo toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực. Công tác dân vận phải được kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền thực hiện tốt phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, quan tâm giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng đổi mới thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân cho phù hợp từng đối tượng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị;… Phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cùng cấp, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022. Nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo chặt chẽ hơn, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.
Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp liên tịch trong các lực lượng vũ trang, các sở ngành đã ký kết; phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; tăng cường công tác giao lưu các đoàn thể với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia./.
 

Quốc Tuấn (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)