Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong việc, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai.

(08:40 | 21/01/2020)

Ngày 20-1, Ủy ban nhân dân (UBND) phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề “Một số vấn đề về ban hành quyết định hành chính (QĐHC) trong lĩnh vực quản lý đất đai tại tỉnh Kiên Giang thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính”. Ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Ngọc  Phúc - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.     

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng (đứng) phát biểu tại hội nghị.

 

Theo Viện Kiểm sát tỉnh, qua thống kê các vụ khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai từ ngày 1-7-2016 đến 31-5-2019 cho thấy, trong tổng số 337 vụ khiếu kiện về hành chính Tòa án đã thụ lý thì các khiếu kiện hành chính liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đất đai 315/337 vụ, chiếm 93,4%.

 

Theo đó, khiếu kiện hành chính trong lịnh vực đất đai chủ yếu là khiếu kiện QĐHC của UBND và Chủ tịch UBND, liên quan đến việc nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu được bồi thường đất ở, nâng giá bồi thường, tăng tiền hỗ trợ, đòi lại đất cũ, tranh chấp đất đai. Đối tượng bị kiện tập trung chủ yếu là các quyết định thu hồi đất; quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quyết định cưỡng chế thu hồi đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định giải quyết tranh chấp; quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.

 

Các địa phương xảy ra tranh chấp, khiếu kiện về đất đai nhiều là TP. Rạch Gía, Giồng Riềng, Kiên Lương và Phú Quốc; trong đó, huyện Phú Quốc là địa bàn có tranh chấp, khiếu kiện nhiều nhất so với các huyện khác là 260/315 vụ, chiếm 82,5%, do đây là địa phương có nhiều dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế.

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cho rằng Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận không thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND một số huyện, thành phố chưa quan tâm trong việc chỉ đạo, quản lý nhà nước về đất đai, còn buôn lỏng; chậm giải quyết hoặc giải quyết kéo dài trong lĩnh vực khiếu nại về đất đai, từ đó làm phát sinh khởi kiện các vụ án hành chính tại Tòa án. Một số cơ quan chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật tố tụng, không thực hiện nghĩa vụ của đơn vị khi Tòa án có yêu cầu cung cấp tài tiệu, chứng cứ. Việc tham mưu của các cơ quan chuyên môn cho UBND tỉnh các cấp ban hành các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn sai về trình tự, thủ tục, nội dung.

 

Để nâng cao chất lượng ban hành QĐHC trong quản lý đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan ban hành chính và Chủ tịch UBND cấp huyện, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, đặc biệt coi trọng đối thoại cũng như quá trình thẩm tra, xác minh để có quý định, kết luận giải quyết khách quan, chính xác.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tham mưu UBND các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, theo dõi thống kê, sổ địa chính, bản đồ địa chính chặt chẽ. Các cơ quan, UBND các cấp có giải pháp nâng cao nhận thức thực hiện công tác tham mưu việc ban hành QĐHC.

 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-UBND tỉnh ngày 25-11-2019 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Các cơ quan, địa phương rà soát, khẩn trương thi hành dứt điểm các văn bản án hành chính phải thi hành liên quan đến lĩnh vực đất đai…

Mai Hương