Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang tạm hoãn việc đi công tác nước ngoài

(09:34 | 18/03/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 1774/VPCP-QHQT, ngày 08/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài.

Tạm hoãn việc đi công tác nước ngoài để phòng, tránh Covid-19

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều nước trên thế giới và khu vực, ngày 16-3, Sở Ngoại vụ ban hành Công văn số 132/SNgV-LSNVONN về việc tạm hoãn việc đi công tác nước ngoài theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh.

 

Theo đó, thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các Công ty TNHH Một thành viên thuộc UBND tỉnh rà soát chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch); trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời cũng khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến vùng có dịch.

Huyền Linh