Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các đạo luật mới

(08:31 | 11/08/2017)

Chiều ngày 10/8/2017, được sự ủy quyền của bà Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị (trực tuyến) về triển khai các đạo luật mới. Tham dự Hội nghị là đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các ông, bà là báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các sở, ngành có liên quan và 15 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tại Hội nghị, đại diện Sở Tư pháp và Sở Nội vụ triển khai các đạo luật về: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản năm 2016; triển khai nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


Nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư: Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, tại Khoản 1 Điều 6 được bổ sung thêm “Điểm g về kinh doanh pháo nổ”; thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật này (Luật số 03/2016/QH14 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017), trừ quy định tại Khoản 2 Điều 2 (Khoản 2 Điều 2 “quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 như sau, a) Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; b) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ôtô: Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Khoản này”); bãi bỏ một số điều, khoản của các Luật sau đây: Khoản 1 Điều 19 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14) được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều điểm mới, tiến bộ, thể hiện tính công khai, dân chủ, minh bạch của Nhà nước pháp quyền, phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Có ý nghĩa quan trọng cả về đối nội và đối ngoại, khắc phục kịp thời những bất cập của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, thể chế hóa các quy định mới của Hiến pháp 2013, quy định về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phù hợp với chủ trương cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện nay. Phục vụ đắc lực hơn cho nhu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam, đảm bảo lợi ích của đất nước…


Luật Đấu giá tài sản (Luật số 01/2016/QH14) được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017: Việc ban hành Luật Đấu giá tài sản nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất cho hoạt động đấu giá tài sản, góp phần triển khai có hiệu quả Hiến pháp năm 2013. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với lĩnh vực này theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.


Nội dung tiếp theo, Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Mục đích là nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức thực hiện tại địa phương; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện và phát huy dân chủ gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn…

Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết thúc Hội nghị.

 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết thúc Hội nghị, nhận xét các đại biểu tham dự Hội nghị từ cấp tỉnh đến cấp huyện đều có trình độ về luật cao và tùy theo tình hình, đối tượng tại địa phương mà truyền tải nội dung của các đạo luật. Bám sát các nội dung, quy định truyền đạt cho quần chúng, nhân dân được rõ, các đối tượng khác thì triển khai thông qua các hội nghị để luật sớm đi vào cuộc sống nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân và nâng cao ý thức tôn trọng và thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật./.

Thiên Đăng(TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)