Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn báo cáo viên bồi dưỡng chính trị hè năm 2017

(16:13 | 16/08/2017)

Sáng ngày 14/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn báo cáo viên bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông, mầm non, trung tâm giáo dục thường xuyên toàn tỉnh và báo cáo viên các huyện, thị, thành phố; cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục Ngoại ngữ - Tin học tỉnh.

Các đại biểu tham dự lớp báo cáo viên bồi dưỡng chính trị hè năm 2017.

 

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị- kinh tế- xã hội của đất nước, của tỉnh và của từng địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giáo dục-đào tạo.
Các đại biểu được học tập tiếp thu các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; tình hình quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2017. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần Kết luận 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tình hình phát triển giáo dục-đào tạo của tỉnh, địa phương năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018. Các đề án về giáo dục và đào tạo đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt… Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sau hội nghị tập huấn, các trường trong tỉnh tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.
Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường mầm non, các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
Dự kiến lớp tập huấn bế giảng vào ngày 15/8/2017.

Kim Thư (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)