Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng UBND tỉnh bàn giao máy tính cho các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đợt 01

(09:27 | 06/10/2017)

Thực hiện theo Quyết định số 2583/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc phê duyệt Dự án nâng cấp tổng thể Hệ thống thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2018, đơn vị tư vấn quản lý Dự án là Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị thi công Công ty TNHH MTV Nam Phương bàn giao máy tính để bàn (đợt 01) cho 145 xã, phường, thị trấn của Gói thầu số 07: Máy tính triển khai phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc cấp xã.

Viên chức Trung tâm Tin học - Công báo giao máy tính để bàn cho các xã, phường, thị trấn, huyện Giồng Riềng.

 

Tổng số máy tính bàn giao đợt 01 là: 161 máy; trong đó, mỗi xã nhận 01 máy, riêng các xã thuộc thành phố Rạch Giá và huyện Kiên Hải nhận: 02 máy.
Ngày 05/10/2017, Trung tâm Tin học - Công Báo tiến hành bàn giao máy tính để bàn cho các xã của huyện Giồng Riềng: 19 máy tính; huyện Gò Quao: 11 máy tính.
Đây là Dự án nằm trong Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh - Hành động xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn./.

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)