Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Các xã, phường, thị trấn tiếp tục nhận máy tính để bàn

(08:08 | 11/10/2017)

Theo Kế hoạch số 06/KH-THCB ngày 27/9/2017 của Trung tâm Tin học - Công Báo (THCB), đơn vị tư vấn quản lý Dự án, về việc triển khai thực hiện Gói thầu số 07 thuộc Dự án nâng cấp tổng thể Hệ thống thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giai đoạn 2016-2018.

Ông Đinh Thế Mạnh - Phó Giám đốc Trung tâm THCB (bên trái), tiến hành kiểm tra thiết bị máy tính trước khi bàn giao.

 

Ngày 06/10/2017, ông Đinh Thế Mạnh - Phó Giám đốc Trung tâm THCB, phụ trách về kỹ thuật thuộc đơn vị tư vấn quản lý Dự án, tiếp tục bàn giao máy tính để bàn (đợt 01) cho các xã, phường, thị thấn thuộc 02 huyện: Tân Hiệp nhận 11 máy tính và Châu Thành nhận 10 máy tính; trao đổi một số thông tin liên quan đến việc bàn giao máy tính, mục đích trang bị máy tính là để phục vụ tốt cho viêc sử dụng các phần mềm quản lý văn bản điện tử và nắm bắt thông tin chỉ đạo từ cấp trên kịp thời, chính xác./.

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)