Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

(11:43 | 20/10/2017)

Chiều ngày 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017) và 7 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2017). Tham dự buổi họp mặt có các cô nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ đã nghĩ hưu và cán bộ, hội viên Hội LHPN trong tỉnh.

Đồng chí Lâm Lệ Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 07 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam: Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong suốt chiều dài lịch sử, dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ khi mới thành lập ngày 3/2/1930, trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (Công hội, Nông hội) và thành lập tổ chức riêng của mình để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy ngày 20/10/1930, Hội LHPN Việt Nam chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức Hội, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh Phụ nữ Việt Nam, lấy tên là “Ngày Phụ nữ Việt Nam”. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, đoàn thể phụ nữ đã được Đảng giao phó những trọng trách lớn với tên gọi khác nhau như: Hội Phụ nữ giải phóng, Hội Phụ nữ dân chủ, Hội Phụ nữ phản đế, Đoàn Phụ nữ cứu quốc và Hội LHPN Việt Nam.

Qua các thời kỳ đấu tranh Cách mạng, Hội LHPN Việt Nam luôn giữ vững vai trò nòng cốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo phong trào phụ nữ. Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Hội Phụ nữ vừa tích cực trên mặt trận văn hóa, hăng hái vận động phụ nữ tích cực học tập “diệt giặc dốt” vừa tích cực vận động phụ nữ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước “Diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm”; tăng gia sản xuất nông nghiệp bảo đảm cho bộ đội “Ăn no đánh thắng” góp phần làm nên thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), đất nước chia cắt, Hội đã hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo lực lượng phụ nữ hai miền Nam - Bắc tham gia chiến đấu, sản xuất, phục vụ chiến đấu. Hình ảnh “Đội quân tóc dài” gắn với phong trào Đồng khởi; những tấm gương kiên trung trong cuộc đấu tranh đòi quyền sống, đòi độc lập dân tộc, bảo vệ Cách mạng ngay trong nhà tù đế quốc của phụ nữ miền Nam; phong trào Ba đảm đang vừa “vững tay cày” vừa “chắc tay súng” của phụ nữ miền Bắc là biểu tượng cao đẹp về hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, tháng 5/1946, BCH Phụ nữ Cứu quốc của tỉnh Kiên Giang được thành lập, ngay sau khi ra đời Hội đã được Đảng giao phó nhiều trọng trách quan trọng, từ hậu phương đến tiền tuyến. Dù ở mặt trận nào Hội Phụ nữ Kiên Giang cũng luôn nêu cao tinh thần bất khuất, nhiều chị đã gửi con ở lại để tham gia kháng chiến, tham gia các phong trào đấu tranh chống lại đế quốc tay sai. Phụ nữ Kiên Giang đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tiêu biểu là tấm gương anh hùng liệt sỹ: Mai Thị Nương, Phan Thị Ràng, Hồ Thị Nghiêm, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Quang Mẫn, Bùi Thị Thêm và nhiều Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nữ anh hùng liệt sĩ khác, là những tấm gương sáng về truyền thống đấu tranh kiên cường, dũng cảm chống giặc, bảo vệ quê hương của phụ nữ Kiên Giang, đã cùng với phụ nữ cả nước viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, thế hệ phụ nữ hôm nay và mai sau sẽ luôn tự hào, trân trọng, biết ơn và phải có ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống và phẩm chất cao đẹp của các thế hệ phụ nữ đi trước.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, tháng 6/1976 tổ chức Hội Phụ nữ hai miền thống nhất đổi tên thành Hội LHPN Việt Nam. Bước vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động tiếp tục được khởi xướng, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Trong từng giai đoạn lịch sử, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn có những chủ trương, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết 11 của Bộ chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị. Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới đến năm 2020, Nghị định 56 về Quy định trách nhiệm của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho Hội LHPN tham gia quản lý Nhà nước, đã tạo ra nhiều cơ hội cho phụ nữ nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Buổi họp mặt có các cô nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ.

Nhận thức vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam nói chung và Hội LHPN tỉnh nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 87 năm qua, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Hội đã vận động, quy tụ mọi lực lượng phụ nữ tham gia các cao trào cách mạng, đem tài năng, trí tuệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh nhà. Các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực vận động các tầng lớp phụ nữ luôn đoàn kết, tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, tham gia đóng góp có hiệu quả vào lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, từ đó góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xứng tầm với tiềm năng của một tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó tổ chức Hội ngày càng được củng cố, kiện toàn, phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội ngày càng tăng về số lượng, nâng lên về chất lượng, đến nay tỉ lệ tập hợp phụ nữ đạt 75,16%, thực hiện phương châm “ở đâu có phụ nữ ở đó có tổ chức Hội”, đã có 99,98% tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh có tổ phụ nữ. Tổ chức Hội thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ; tích cực trong công tác giám sát, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị. Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh được nâng lên về mọi mặt, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Đội ngũ cán bộ nữ nói chung, cán bộ Hội nói riêng từng bước trưởng thành, tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ sau luôn cao hơn nhiệm kỳ trước. Hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh qua các nhiệm kỳ luôn được giữ vững và đạt nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý.

Năm 2017, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình mục tiêu quốc gia 2016-2020 của tỉnh về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo tiển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức - Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung tổng kết, sơ kết các chương trình phối hợp đến năm 2017, triển khai các đề án mới, tiếp tục phát huy vai trò phụ nữ trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhìn lại chặng đường 87 năm của Hội LHPN Việt Nam, 7 năm Ngày Phụ nữ Việt nam, cùng với phụ nữ cả nước, Hội LHPN Kiên Giang đã có những đóng góp đáng tự hào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, phấn khởi với những thành tựu đã đạt được của Hội trong từng giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, trước nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác phụ nữ và hoạt động của Hội còn những hạn chế: trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của nhiều phụ nữ còn thấp, cơ hội việc làm, đời sống của một bộ phận phụ nữ, nhất là nhóm phụ nữ yếu thế, nữ công nhân lao động, phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng bị xâm nhập mặn, phụ nữ trong diện hộ nghèo, cận nghèo… còn nhiều khó khăn. Những tác động về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng làm cho phụ nữ thiếu an tâm; tư tưởng định kiến giới vẫn còn trong gia đình, xã hội, giá trị đạo đức truyền thống gia đình bị giao thoa giữa các nền văn hóa trong thời kỳ hội nhập, bạo lực gia đình còn diễn ra dưới nhiều hình thức, tệ nạn xã hội, xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề bức xúc. Một bộ phận cán bộ Hội trình độ, năng lực chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Cán bộ nữ là lãnh đạo các ngành, địa phương còn ít, nguồn cán bộ nữ hụt hẫng ở một số lĩnh vực; một bộ phận phụ nữ vẫn còn biểu hiện tự ti, an phận, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên; vai trò tham mưu đề xuất, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng, góp ý của tổ chức Hội LHPN các cấp trong tỉnh từng lúc còn yếu, thiếu chủ động. Do vậy, có mặt chưa phát huy cao tiềm năng, sức sáng tạo của phong trào phụ nữ đóng góp vào công cuộc đổi mới, phát triển tỉnh nhà.

Nhân dịp này Hội LHPN tỉnh trao 130 Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”; nghe nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình./.

Hoàng Thơ

(TN-http://vanphong.kiengiang.gov.vn)