Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

16 tác phẩm báo chí đạt giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng cấp tỉnh

(14:07 | 09/11/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/BTCTW ngày 17-5-2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017; ngày 16-6-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai quán triệt đối với lãnh đạo các cơ quan báo chí để phát động hưởng ứng Giải.

Họp báo triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

 

Qua phát động cuộc thi, Hội Văn học Nghệ thuật, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tuyển chọn các tác phẩm có chất lượng cao gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xét khen thưởng ở cấp tỉnh. Ban Giám khảo của tỉnh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, phát biểu phân tích, nhận xét cụ thể từng tác phẩm một cách nghiêm túc, dân chủ, khách quan... Qua đó, đã thống nhất chọn lọc và bỏ phiều kín để tuyển chọn 16 tác phẩm báo chí có chất lượng cao đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và gửi về Trung ương.
Theo đó, Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2017 được phát động nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-2017) và sẽ tổ chức Lễ trao giải nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng 3-2-2018. Giải Búa liềm vàng được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Thông qua đó, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng./.
 

Kim Thư (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)