Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị giao ban khối Đảng

(08:42 | 17/11/2017)

Sáng ngày 15/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng và đảng ủy trực thuộc để nghe báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng từ tháng 4-2017 đến nay và bàn một số công việc tập trung chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2017. Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chủ trì.

Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban khối Đảng.

 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, từ tháng 4-2017 đến nay, các ban của Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện khá tốt công tác xây dựng Đảng, quản lý, giáo dục đội ngũ đảng viên và giải quyết các vấn đề trọng tâm, phát sinh; kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết theo yêu cầu của Trung ương. Tỉnh đã chuẩn bị chu đáo nội dung làm việc với các đoàn công tác của Trung ương. Các ban của Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện khá tốt các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện khá tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chuyên đề toàn khóa và chủ đề năm 2017-2018 về thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em, cho biết tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết theo chỉ đạo; rà soát và hoàn chỉnh quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh tỉnh, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời đăng cai thành công nhiều sự kiện, hội nghị quan trọng.
Từ nay đến cuối năm, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo phải tiếp tục triển khai, cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tiến hành xây dựng báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết; triển khai công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Các cơ quan liên quan tổ chức tốt kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017, đảm bảo chất lượng, đúng quy định; chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, tổ chức rà soát các chỉ tiêu còn thấp để phấn đấu đạt ở mức cao nhất và chuẩn bị kế hoạch hoạt động đón Tết Nguyên đán 2018./.
 

Quốc Tuấn (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)