Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 10 (mở rộng)

(09:21 | 04/12/2017)

Ngày 01/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 10 (mở rộng) để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đề ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm năm 2018; cho ý kiến một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Hồng cho biết, năm 2017, tình hình trong tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là tiếp tục chỉ đạo thục hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đạt được một số kết quả tích cực. Năng lực quản lý, điều hành chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên, triển khai kịp thời các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh, bảo vệ sản xuất và bảo đảm nước ngọt phục vụ sinh hoạt của nhân dân; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh... Kinh tế tăng trưởng khá cao, tốc độ 7,39%, vượt Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy đề ra. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Đối chiếu với 26 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 15 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 6 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chín - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính thông qua báo cáo tóm tắt của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán năm 2018. Đồng chí Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018. Đồng chí Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua các tờ trình về việc: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2025, có xét đến năm 2030; ban hành danh mục dự án phải thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên, phân loại tổ chức cơ sở đảng, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2017. Đồng chí Hồ Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2018.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh ta phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án... thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); kịp thời cụ thể hóa triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 sắp tới. Đồng chí chỉ đạo các cấp, các ngành cần phải triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; tổ chức thực hiện về tiêu chuẩn, chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý, ban hành quy định khung tiêu chuẩn, chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
Đồng chí Đặng Tuyết Em đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, bảo đảm đạt số lượng và nâng cao chất lượng; phát huy vai trò của các thành viên UBND tỉnh, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành UBND các cấp theo hướng chủ động, linh hoạt, hiệu quả, nâng lên công tác phân tích, dự báo tình hình và chủ động ứng phó, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tế phát sinh, vướng mắc từ cơ sở. Đồng thời tăng cường cải cách hành chính, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện và triển khai thực hiện đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc, đề án thành lập huyện Thổ Châu, đề án nâng thị xã Hà Tiên thành thành phố và huyện Kiên Lương thành thị xã; tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).
Năm 2018, tỉnh Kiên Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 7,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 1.970 USD; sản lượng lúa 4,25 triệu tấn trở lên, thủy sản 770.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu 520 triệu USD; thu ngân sách 9.236 tỷ đồng; huy động vốn toàn xã hội 46.300 tỷ đồng… Các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống của người dân; chú trọng công tác tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân; nâng cao nhận thức, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, khắc phục tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước. Bên cạnh đó phải tích cực huy động tối đa các nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, với nhiều hình thức để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020. Trong đó ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm có tính đột phá, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển như đường ven sông Cái Lớn và đường biển, đường hành lang ven biển giai đoạn 2, đường ven biển từ Hà Tiên đến An Minh...
 

Quốc Tuấn (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)