Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII): Các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt.

(15:55 | 29/01/2018)

Ngày 26-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 (ảnh). Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. 

 

   Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện khá tốt chỉ thị, kế hoạch của Ban Bí thư, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của cấp ủy cấp mình về thực hiện chỉ thị. Nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên ngày càng sâu sắc hơn, xem đây là 1 trong 4 nội dung của công tác xây dựng Đảng và trở thành công việc thường xuyên. Việc học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân được tổ chức nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch làm theo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cam kết khắc phục biểu hiện, hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm năm 2016. 


   Nhiều cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao, sâu sát, nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý nhiều vấn đề khó khăn, nổi cộm, bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là giới thiệu những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến. Việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện được chú trọng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân và tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


   Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo cho được chuyển biến tích cực, rõ nét hơn, khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị phải tiếp tục thực hiện chuyên đề của năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp, các ngành phải tổ chức thực hiện tốt chủ đề của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện, nhất là tự kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện, nhân rộng những điển hình tốt, phê phán những việc làm chưa tốt. 


   Đồng chí Đặng Tuyết Em nhấn mạnh, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan trọng trong việc giám sát, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Các cơ quan báo, đài của tỉnh có chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát động các cuộc thi sáng tác, quảng bá về chủ đề học Bác, tổ chức giao lưu các điển hình tiên tiến. Từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự giác thực hiện; trong đó cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải nêu gương, làm trước, tạo lan tỏa trong toàn Đảng bộ. 


   Về nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong năm 2018, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp quan tâm hơn nữa những mặt còn hạn chế để tham mưu tốt cho cấp ủy chỉ đạo, có giải pháp khắc phục. Đáng chú ý là phải chỉ đạo nâng cao chất lượng báo chí của tỉnh, nhất là phải nhanh nhạy, kịp thời, sâu sắc hơn, tham mưu định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, không đúng về tỉnh; tập trung tuyên truyền mạnh không để người dân ta sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, người dân sang Campuchia thuê đất nuôi tôm trái phép... Đồng thời trong năm 2018, tỉnh ta sẽ tổ chức kỷ niệm 150 năm Ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tuyên truyền tốt sự kiện này nhằm giáo dục truyền thống, quảng bá thu hút du lịch trên địa bàn.../.
 

Tây Hồ